Utnytt kontorer til det fulle

Lei et kontorhotell

Noe de aller fleste grundere må tenke over, enten helt i starten eller etterhvert, er hvor de skal drive sin bedrift fra. Ofte kan det gjøres hjemme så lenge du er alene, men med ett du ansetter andre for bedriften, så er ikke dette lenger et godt alternativ. Selv om det å jobbe hjemmefra gir dine ansatte en enorm fleksibilitet, så går de glipp av den meget viktige interaksjonen med de andre ansatte. Motivasjon, engasjement og tilhørighet er ekstremt viktig for de ansatte. I små bedrifter ser en tilleggs dimensjonen kreativitet. De fleste som er med i små bedrifter er meget kreative mennesker, og dersom de får tilbringe tid i en atmosfære med andre kreative mennesker, så øker sjansene for de aller største gjennombruddene. Da er det synd at kontorer ofte er dyre å kjøpe eller leie, og da spesielt for små bedrifter. Store kontorlokaler er ofte dyre for små bedrifter, og det er her kontorhoteller kommer inn i bildet.

 

Øk kreativiteten i dine ansatte

Et kontorhotell er simpelthen et enestående tilbud for små bedrifter. Her får de muligheten til å leie et kontor, men til en mye mindre pris enn de ellers ville fått tilbud om. Klikk her dersom du vil lese mer om kontorhotell. Det kanskje aller beste med kontorhotell er derimot ikke prisen, men konseptet coworking. Dette konseptet er i ferd med å ta helt over i grunder verden, så her er det bare å slenge seg på. Coworking er et konsept som handler om at ansatte fra forskjellige bedrifter kommer sammen om ideer og problemstillinger. I et kontorhotell skjer dette spesielt ofte, da kontorene ofte er meget nær hverandre. Som grunder sparer en dermed både penger og øker kreativiteten i dine ansatte, så her er det dobbelt opp!

 

Bookmark the permalink.